Kurzy angličtiny - gramatika - Mgr. Lenka Kovaříková

Kurzy angličtiny zaměřené na gramatikuAnglicky se mluví nejenom v anglii 1.
výuka angličtiny u vás doma či v kanceláři
Mgr. Lenka Kovaříková
vyučuji v Praze jednotlovce i skupinky

Mgr. Lenka Kovaříková - lektorka

Výuka angličtiny zaněřená na gramatiku

Angličtina - IN


Pokud potřebujete zdokonalit a procvičit anglickou gramatiku, ráda pro vás připravím osnovu výuky s touto náplní. Gramatiku je třeba znát nejen teoreticky, ale prakticky jí procvičit a zautomatizovat tak, aby jí člověk používal bez přemýšlení.

Jako podklad při výuce používám nejčastěji učebnice anglické gramatiky Raymond Murphy: English Grammar in Use nebo Oxford Practice Grammar.

Obsahem kurzu mohou být např.:

Přítomný čas prostý a průběhový
Přítomný čas a be going to pro vyjádření budoucnosti
Modální slovesa can, may, must
Minulý čas prostý a průběhový
Předpřítomný čas prostý a průběhový
Předminulý čas prostý a průběhový
Budoucí čas prostý a průběhový
Předbudoucí čas prostý a průběhový
Trpný rod
Rozkazovací způsob
Podmiňovací způsob
Infinitiv a gerundium
Podmínkové věty
Časové věty
Vztažné věty
Předmět přímý a nepřímý
Nepřímá otázka
Nepřímá řeč
a další

Výuka angličtiny probíhá vždy podle aktuálních potřeb a pokročilosti studenta.

Neváhejte mne kontaktovat zde.

Lektorka angličtiny (Mgr. Lenka Kovaříková)
© 2023 - Mgr. Lenka Kovaříková, Výuka angličtiny Praha, Doučování angličtiny Praha, Kurzy anglické gramatiky, Efektivní výuka angličtiny