Výuka angličtiny efektivně

Výuka angličtiny efektivněAnglicky se mluví nejenom v anglii 1.
výuka angličtiny u vás doma či v kanceláři
Mgr. Lenka Kovaříková
vyučuji v Praze jednotlovce i skupinky

Jak se učit angličtinu efektivně?

Efektivní kurz angličtiny a správná motivace jsou spojené nádoby. Motivace je alfou a omegou úspěchu. Při prvním setkání se studentem se vždycky ptám na jeho motivaci k výuce angličtiny a na cíl, kterého chce kurzem dosáhnout. Efektivně se učit znamená uvědomit si hlavní důvod, proč se angličtinu chci učit, a rovněž cíl výuky, čeho chci kurzem dosáhnout. A to si během výuky neustále připomínat.

Chcete na základě lepší znalosti angličtiny získat zaměstnání?
Chcete dosáhnout vyššího postavení ve firmě?
Umět lépe komunikovat s obchodními partnery, prorazit a uplatnit se na zahraničním trhu?
Je Vaším cílem úspěšně složit jazykovou zkoušku?
Čeká Vás zahraniční dovolená a Vy se chcete dobře domluvit?
Či razíte stejnou zásadu jako já, že čím víc řečí umíš, tím více jsi člověkem, chcete být zkrátka IN, nalézt ve znalosti jazyka osobní uspokojení?

Coby lektorka angličtiny považuji za svou druhou alfu a omegu výběr kvalitní učebnice. Jsem zastáncem rovnováhy, v životě i ve výuce, proto si myslím, že efektivní výuka angličtiny se neobejde bez učebnice, která Vám zůstane i po skončení kurzu, rovněž jeden sešit na slovíčka a jeden sešit na přehledné poznámky z disciplíny zvané gramatika jsou vskutku užitečné pomůcky. Tyto nudné nezbytnosti zpestřuji aktuálním materiálem z časopisů, z anglické literatury, texty písniček...

A v neposlední řadě, individuální výuka je samozřejmě o Vás, studentech! Jiný přístup volím k manažerovi, který má velmi nabitý časový rozvrh a lekce angličtiny bere jako „nalejvárnu“, cestu, jak během krátké doby vstřebat co nejvíce znalostí. Jinak přistupuji ke studentům, kteří hodiny se mnou berou především jako vyvrcholení celotýdenního samostudia, na hodinu se připravují, chtějí a dělají si domácí úkoly. A jiné metody volím při doučování angličtiny, když učím děti a studenty…

Výuka angličtiny pro děti
© 2023 - Mgr. Lenka Kovaříková, Výuka angličtiny Praha, Doučování angličtiny Praha, Kurzy anglické gramatiky, Efektivní výuka angličtiny